This video is unavailable.
Sorry about that.

Comment

 • Nguyễn Hà

   4 months ago

  Khổ thân mệt lắm rồi nên đuối chạy k kịp bóng

 • Minh Dang Thanh

   4 months ago

  Tui bay thag. Dat nuoc. Tao ko phuv dau

 • xoa Nguyễn

   4 months ago

  Nếu không bị phạt âm ty thì vn sẽ ko thua

 • THỤC LINH HOÀ

   4 months ago

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Hương Đoàn

   4 months ago

  Thua do xut phạt thôi.tranh đâu thì wên đi.vn ngang sức.thua cũng thua kiểu anh hùng.vn muon năm.thu 4: năm sau trả

 • Minh Dang Thanh

   4 months ago

  Dat nuoc tao ko thua nhu vay dau.