This video is unavailable.
Sorry about that.

Comment

 • THỤC LINH HOÀ

  THỤC LINH HOÀ

   7 months ago

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Hương Đoàn

  Hương Đoàn

   7 months ago

  Thua do xut phạt thôi.tranh đâu thì wên đi.vn ngang sức.thua cũng thua kiểu anh hùng.vn muon năm.thu 4: năm sau trả

 • xoa Nguyễn

  xoa Nguyễn

   7 months ago +1

  Nếu không bị phạt âm ty thì vn sẽ ko thua

 • Minh Dang Thanh

  Minh Dang Thanh

   7 months ago

  Dat nuoc tao ko thua nhu vay dau.

 • Nguyễn Hà

  Nguyễn Hà

   7 months ago

  Khổ thân mệt lắm rồi nên đuối chạy k kịp bóng