TRẤN THÀNH VÀ NIỀM ĐAU BỊ CHÊ MẬP!!!!

Share
Embed

Comment

 • Triệu Vy

  Triệu Vy

   3 months ago +1

  Có ai biết đoạn nhạc phút 6:03 không

 • My Pham

  My Pham

   3 months ago +1

  Thiệt là ai là MC mà có TT TG thì màn mở đầu MC luôn bị troll =))))

 • Phu Nguyen

  Phu Nguyen

   4 months ago +11

  Fan giang ca và anh xìn điểm danh

 • We M

  We M

   4 months ago +7

  6:45 hahah tua lại chục lần vẫn mắc cười

 • Chẽn Em

  Chẽn Em

   4 months ago +8

  . Thành Ca hehe 😂