This video is unavailable.
Sorry about that.

Comment

 • Phu Trinh

   9 months ago

  Tuấn tiền tỉ k có chuyên môn Pubg và thông tin các gamers.Cast AoE diễn biến chậm với cái giọng kéo lê còn được chứ pubg k ổn tí nào, mất nhịp game

 • Phương Nam Lương

   9 months ago

  tuấn tiền tỉ cast chán vc. k có chuyên môn mấy. mong giải lần sau k mời nữa. cast chậm, k theo dc tình huống.

 • Diles46 - AIRSOFT

   9 months ago

  Nice vid!

 • Hoang Le Duy

   9 months ago

  Web sập :d

 • Rob Bor

   8 months ago

  Người bắt cam kém vl. chọn góc cam quá kém . tuấn tiền tỷ caster kém nhất VN.

 • nguyen nguyen

   4 months ago

  2 cast như loz ý

 • phuong hoang

   9 months ago

  2 caster chán

 • PHTN Cancelo

   9 months ago

  Bình luận chả có tí chuyên nghiệp gì cả để mimosa hoặc tùng TT hay hơn rất nhiều

 • Hoa Dao

   9 months ago

  Nghe nói Dũng CT sẽ góp mặt

 • Hoang Le Duy

   9 months ago

  3-5 thứ tiếng luôn