Tam Giác, Vuông, Tròn Náo Loạn Cả Showbiz Việt - Trấn Thành, Ngô Kiến Huy Quên Mất Luôn Tiếng Việt

Share
Embed

Comment

 • Devil Kiên

  Devil Kiên

   2 days ago

  □●▲■

 • Free Fire Music

  Free Fire Music

   2 days ago

  ⚫🔺◻????

 • Giàu Nguyễn

  Giàu Nguyễn

   6 days ago

  Hello

 • Lâm lún vlogs

  Lâm lún vlogs

   19 days ago

  Lông nách mình cũng tròn tròn vuông vuông

 • Ggg Vvb

  Ggg Vvb

   1 months ago

  ba dao

 • Nguyễn Thanh Lâm

  Nguyễn Thanh Lâm

   1 months ago

  4:45 xem đi xem lại vẫn cười bể bụng.. thanh niên tụng kinh..=)

 • Nguyễn Thanh Lâm

  Nguyễn Thanh Lâm

   1 months ago

  quảng cáo cmm...:)

 • Nguyễn Thanh Lâm

  Nguyễn Thanh Lâm

   1 months ago

  xàm lờ =)

 • Vivian Huynh

  Vivian Huynh

   1 months ago

  🔳🔳🔲🔲⚪️⚫️🔴🔵🔺🔺

 • Trang Lê

  Trang Lê

   2 months ago

  😶😶

 • Trang Lê

  Trang Lê

   2 months ago

  😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😑😑😑

 • Vuong Hiep

  Vuong Hiep

   2 months ago

  🤣🤣🤣🤣😂😂

 • vui lên nào

  vui lên nào

   2 months ago

  □□□○○□□○□□□○☆☆□○□□□□□○□☆□○☆□○☆□□□□□○○○○○☆□○☆¤○☆《○☆¤▪☆

 • Ha Ho

  Ha Ho

   2 months ago

  Việt Nam đẹp lắm Ta Ơi cười cười nói nói là do Trấn Thành Trấn Thành vuông vuông tròn tròn nhờ công của Bác Trấn Thành tào lao

 • Triều Triệu Minh

  Triều Triệu Minh

   2 months ago

  Thằng hồ ngọc đại súc vật

 • Khuong Nam

  Khuong Nam

   2 months ago

  ko hiểu

 • Nà Ní Gaming

  Nà Ní Gaming

   2 months ago

  Tròn vuông vuông giác vuông vuông tròn vuông tròn
  Tròn giác giác giác vuông vuông tròn vuông vuông
  Vuông Vuông Giác vuông vuông giác vuông tròn vuông giác vuôngggg
  Vuông Vuông giác , giác vuông vuông trong vuông vuông
  Giác vuông vuông tròn tròn
  Vuông giác vuông tròn vuông vuông vuông
  Giác vuông vuông tròn tròn
  Vuông giác vuông giác vuông tròn tròn
  Vuông giác vuông vuông vuông giác
  Giác giác tròn tròn giác vuông vuông
  Vuông giác giác giác vuông tròn tròn
  Giác giác tròn tròn giác vuông vuông
  Vuông vuông vuông giác vuông tròn tròn
  Vuông vuông vuông vuông à
  Vuông vuông vuông giác vuông tròn tròn à
  Vuông vuông vuông vuông à
  Giác vuông vuông giác vuông tròn tròn

 • Nhung Đặng

  Nhung Đặng

   2 months ago

  Hát gì vậy❔😓😱😵

 • Hải Sơn Nguyễn

  Hải Sơn Nguyễn

   3 months ago

  Tao ko nhặt được mồm vs ông tụng kinh niệm phật.

 • Đạo Nguyễn Bá

  Đạo Nguyễn Bá

   3 months ago

  5:50 thanh niên có duyên nhất vịnh bắc bộ 😂😂😂